ساخت مخازن اتمسفریک

ساخت مخازن اتمسفریک، مخزن اتمسفریک در واقع جهت نگه داری سیال مورد استفاده قرار می گیرد اما با این تفاوت که با فشاری متفاوت از فشار محیط، در این مخازن نگه داری می شوند.

مخازن تحت فشار انواع گوناگونی دارند که براساس استاندارد های مختلف طراحی و تولید می شود.


طراحی مخازن تحت فشار 


همان طور که اشاره کردیم مخازن تحت فشار انواع مختلفی دارد که بر اساس یک سری پارامتر ها دسته بندی می شوند این پارامترها می تواند شامل موارد زیر باشد


براساس نوع چیدمان به دو نوع افقی و عمودی طبقه بندی می شود .
براساس ضخامت جداره مخزن که این جداره می تواند نازک و یا ضخیم باشد .
شکل هندسی مخزن که به شکل های استوانه ای ، کروی و مخروطی طبقه بندی می شود .که بهترین حالت را می توان مخازن کروی دانست اما به دلیل هزینه های بالا از مخازن استوانه ای بیشتر استفاده می شود .
نوع سیال مورد استفاده که این سیال گاز یا مایع می باشد .

کاربرد مخازن اتمسفریک


مخازن تحت فشار براساس نوع کاربرد خود به دو دسته مخزن تحت فشار صنعتی و مخزن تحت فشار غیر صنعتی طبقه بندی می شود :
از مخزن تحت فشار صنعتی در ساخت بویلر، منبع ذخیره آب ، نگه داری هوای فشرده ، ذخیره سازی انواع گازها و گاز های مایع ،مخزن تحت غشار هیدرولیک و ... کارایی دارند .
از مخزن های تحت فشار غیر صنعتی در کپسول اکسیژن و منبع ذخیره آب های خانگی مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به نیاز به شکل های گوناگون این مخازن در مخازن در انواع مختلف طراحی شده اند.


نتیجه گیری 


ما با استفاده از مرغوب ترین مواد در ساخت مواد اولیه این مخازن نهایت تلاش خود را به کار گرفته و در نهایت سرعت و دقت این فرآیند انجام می پذیرد .