تصفیه آب چیست؟

تصفیه آب چیست ؟ ، کیفیت آب های مورد احتیاج برای مصرف خاص خیلی کم با خصوصیات آب های طبیعی تطابق دارد . آب آشامیدنی آبی می باشد زلال ، خنک ، بی رنگ ، بی بو و بی مزه ی خاص و پاک از هر عوامل بیماری زا و سمی است .

چنین آبی در طبیعت خیلی کم است و اگر چشمه هایی وجود داشته باشند که آب آن ها پاک و ناخالص باشد برای مردم کافی نمی باشد و انسان نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم سبب آلودگی آب های طبیعی می شود . آب مصرفی هر صنعت نیز باید دارای خصوصیات خاص باشد تا به دستگاه ها ضرری وارد نشود و محصولات تولیدی کیفیت مورد نظر بدست بیاید . آب های سطحی تصفیه ی بیشتری از آب های زیر زمینی را احتیاج دارند .
به شکل کلی آب های زیر زمینی برای نگهداری سلامتی جامعه حداقل باید ضد عفونی شوند اما خیلی از آن ها به تصفیه ی زیادتری احتیاج دارند تا سختی آن ها کم شود یا آهن و دیگر ترکیبات که سبب درست شدن لکه ، رنگ ، مزه و بو می شوند از آب خارج شوند . آب های سطحی علاوه بر ارگانیزم های بیماری زا حاوی کدورت ، موجودات آبزی همانند آلگ ها و فاضلاب های منزل می باشند که با راه درست و مناسب تصفیه ، از آن ها باید خارج شوند . آب های سطحی یا زیر زمینی بیشتر دارای ناخالصی هایی می باشد یا مشخصات نامطلوب دارند که تصفیه آب لوله کشی شهری نمی تواند آن ها را پاک سازی کند . این آلاینده ها همانند نیترات ، نیتریت ، آرسنیک و آلومینیوم املاح مضر سرطان زا می باشند که در تصفیه خانه شهر ، تصفیه نمی شوند و تنها به کمک انواع دستگاه تصفیه آب خانگی که از راه اسمز معکوس آب آشامیدنی را تصفیه می کنند می شود این آب ها را کاملا با استاندارد سختی آب برای آشامیدن تطابق داد .


دستگاه تصفیه آب خانگی چیست ؟


در گذشته در رابطه با عملکرد دستگاه تصفیه آب خانگی توضیحات کاملی داده شده بود . با این حال تصفیه آب خانگی ، یک دستگاه به همراه 3 الی 9 فیلتر است که به راه های های گوناگون آب آشامیدنی را تصفیه می کند. چرا به یک تصفیه آب خانگی احتیاج داریم و ضرورت آن چیست ؟ تصفیه خانه شهری ، یک تصفیه خانه صنعتی است که برای حذف املاح آب احتیاج به هزینه های بسیار سنگینی در سطح شهر را دارا است .